Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠACHOVÁ LEKCE: Hodnocení pozice

HODNOCENÍ POZICE

Metodu pro hodnocení pozice stanovil první mistr světa. Nejdříve rozdělil pozici na jednotlivé elementy, které pak posuzoval. To pro něj tvořilo základ  pro hodnocení pozice. V závislosti na hodnocení pozice stanovil plán hry.

Ve 20. století byla metoda prvního mistra světa doplněna a upřesněna. Tak bylo postupně formulováno 7 kritérií, které jsou základem pro hodnocení libovolné pozice:

1) Materiální poměr sil

2) Existence bezprostředních hrozeb

3) Postavení králů (jejich ohrožení)

4) Ovládání volných linií (sloupců, diagonál)

5) Pěšcová struktura – slabá a silná pole

6) Centrum a prostor

7) Vývin a postavení figur

Hráč porovnává těchto 7 kritérí, možnosti svoje a možnosti soupeře, hodnotí pozici a stanoví plán hry. Pak hledá konkrétní varianty.

Winter-Alechin, Nottingham 1936

pozice.jpg

Srovnání podle kritérií:

1) Na prkně je materiální rovnováha

2) Bezprostřední hrozby nejsou

3) Postavení králů nemá vliv na hodnocení – oba nemohou být v tento moment atakováni. Perspektivně je kryt bílého krále o něco horší, neboť tah c2-c3 představuje oslabení.

4) Jediný volný sloupec“eů není zatím nikým obsazen

5) Bílý kontroluje silná pole c5+e5, černý c4+e4. bílý má slabá pole na dámském křídle, černý na královském.

6) Obě strany ovládají přibližně stejný prostor a stejnou část centra.

7) Postavení figur je téměř symetrické a není v daném okamžiku pro nikoho výhodnější.

Celkový závěr: Pozice je přibližně vyrovnaná, černý má drobnou výhodu spočívající v možnosti dříve obsadit volný sloupec.

16.Vhf1 h5! Černý správně odpověděl na hrozbu bílého jak ukazuje varianta. 17.f5 h4 18.f6 Jg8 19.Jh1 Ve8 a pěšec f6 padne. Tím byl plán bílého překřížen a bílý musí hledat jinou cestu.bílý  17.Jg1 h4 18.J3e2 Jf5 19.Jf3 f6! Bere bílému poslední pole v centru pro jeho jezdce. Bílé figury budou nyní trpět nedostatkem prostoru a nemůžou zabránit zesílení tlaku černého na e-sloupci. Černý připravuje obsazení sloupce „e“. 20.Jh2?! Bílý chybně zhodnotil pozici  - bezpodmínečně nutné bylo držet rovnováho na „e“-sloupci. 20...Vde8 21.Sd2 Ve6 22.Jg4 Vhe8 23.Vde1 V8e7 Černý s konečnou platností ovládl „e“-sloupec. Dáma se staví za věže a tím je tlak na “e“-sloupci maximální. 24.Kd1 De8 25.Df3 Po ústupu jezdce z e2 bílý ztrácel pěšce f4. 25...Ja5! Bílé figury jsou svázány obranou e-sloupce a královského křídla, zatímco černé figury mají mnohem větší možnosti manévrování. Uplynulo jen 10 tahů a z rovné pozice se stalo postavení vyhrané pro černého. Příčinou bylo chybné hodnocení pozice bílým, Podcenil význam volného sloupce a ztratil čas neúčinným manévrem Jh2-g4. Bílý měl hrát 16.Vhe1 a vést boj o sloupec tahy Jf1, Sd2, Jf3, což by drželo rovnováhu. 26.b3 Nelze 26.Dxd5 Vxe2! 27.Vxe2 Vxe2 28.Dxa5 Jg3 29.Vf3 De4! -+; 26.Jc1 Jc4 27.Vxe6 Vxe6 28.Dxd5 Jxb2+ 29.Kc2 Ja4 s dalším Jb6 a černý má velkou výhodu. 26...Jc4! 27.Sc1 Nelze 27.bxc4? Da4+ 28.Kc1 Sa3+ 29.Kb1 Vb6+ 30.Ka1 Dc2 s matem v příštím tahu. 27...Jce3+ 28.Sxe3 Jxe3+ 29.Jxe3 Vxe3 30.Df2 [30.Dg4+ f5] 30...Db5! Hrozí Dd3 a Sa3 mat 31.Jc1 Vxc3 32.Vxe7 Sxe7 33.De1 Kd7 34.f5 [34.Dxc3 Dxf1+] 34...Ve3 35.Df2 g5 36.Ve1 Ve4 37.Vxe4 Tato výměna dá černému silného volného pěšce a urychlí porážku bílého. 37...dxe4 38.Kd2 Sd6 39.Kc2 Sf4 0-1 Rozmístění figur jaké bylo uplatněno černým v této partii bylo nazváno Alechinovským.

PŘEHRÁT PARTII

Capablanca - Alechin, Buenos Aires 1927

pozice.jpg

Srovnání podle kritérií:

1) Na prkně je materiální rovnováha

2) Bezprostřední hrozby nejsou

3) Oba králové jsou dobře chráněni, jejich pozice nemá vliv na hodnocení pozice.

4) Oba volné sloupce jsou pod obojí kontrolou.

5) Postavené pěšců je symetrické , tím obě strany ovládají silná centrální pole – bílý d4+e5, černý d5+e4.

6) Možnosti  v centru jsou  pro obě strany přibližně rovné.

7) Postavení figur je téměř symetrické, bílý má o něco aktivnější jezdce, černý aktivnějšího střelce.

Celkový závěr: Pozice je přibližně vyrovnaná a při správné hře by měla vést k remíze. Snahou obou stran by mělo být obsazení klíčových polí „c4“ a „c5“. Černý je již připraven k manévru Jd7-b6-c4 nebo Jd7-e5-c4, bílý má však možnosti k vyrovnání.

16.Sg3? To jen podporuje manévr jezdce. Bílý měl hrát Jd4 se snahou Jb3-c5 (a5), aby tím neutralizoval obě možnosti černého. Alechin doporučil po partii 16.Sf3! Db6 17.Je4 Vxc1 18.Dxc1 Vc8 19.Dd1 g5 =/+ 16...Jb6 17.Db3 Jfd5 Probíhá boj o pole „c4“ Po výměně 18.Jxd5 Sxd5 by dostal střelec možnost kontrolovat důležité pole. Černý má nyní poziční hrozbu 18...Jc3 19.Vc3 Sd5 20.Db2 Vc3 21.Dc3 Da8 s ideou 22...Vc8 a ovládnutí dlouhé diagonály a sloupce. 18.Sf3 Vc4! Při porovnání s výchozí pozicí se dost změnilo ve prospěch černého.. jeho figury ovládly silná pole a výměna na d5 umožní černému rychle ovládnout „c“ sloupce. Bílý se měl nyní vrátit střelcem. 19.Je4 Dc8 20.Vxc4? To je již ale vážná chyba, bílý měl bojovat o sloupec např. tahy 20.Db1! Vd8 21.Jd2! Vxc1 22.Vxc1 Da8 23.Sc7. 20…Jxc4 21.Vc1 Da8! Hrozí 22…Jb4 i 22…Jde3. 22.Jc3 22.Jc5 Sxc5 23.bxc5 Vc8 24.Se2! Vxc5 25.Sxc4 Dc8 -/+ Alechin 22...Vc8 23.Jxd5 Sxd5 24.Sxd5 Dxd5 -/+ Výhoda černého se krystalizuje stále zřetelněji, černý hrozí ziskem prostoru 25…e5. 25.a4 25.f3 Sf6 26.Sf2 Vd8 27.a4 Jxe3! -/+ 25...Sf6! [25...e5 26.Jf5 Sf8 27.f3] 26.Jf3 Sb2! Do konkrétního hodnocení pozice začíná promlouvat i postavení králů – černý má „okénko“, bílý král nikoliv. Proto je nyní na 27.Vb1 možno odpovědět 27…Ja3! 27.Ve1 Nešlo ani 27.Vd1 bxa4! 28.Dxa4 Jb6 29.Vxd5 Jxa4 30.Vd1 Jc3 31.Ve1 Vc4 32.Sd6 Je4 33.Se7 f6 34.Vb1 Kf7 35.Kf1 Sc3–+ ; 27.Vb1 Ja3!! 28.Dxb2 Jxb1 29.Dxb1 Db3 30.Df1 bxa4 31.h3 a3–+ 27...Vd8 28.axb5 axb5 29.h3 e5! 30.Vb1 e4! 31.Jd4?! Sxd4 32.Vd1?–+ [32.exd4 Dxd4 33.Sf4-/+] 32...Jxe3! [32...Jxe3! 33.Dxd5 Vxd5 34.fxe3 Sxe3+] 0–1

PŘEHRÁT PARTII

Autor: Ing. Vratislav Hora

Publikoval: Pavel Solařík